Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

W tłach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z napisanymi w niej granicami jest właśnie wymogiem dostarczanym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, jak i wartości.

Każdy zakład, bez względu na kontynuowaną działalność, winien być wyposażony nie dopiero w najatrakcyjniejszej form urządzenia potrzebnego do nudnej pracy, ale też dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasa, kiedy i trwałość wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a jeszcze maszyny do indywidualnych zastosowań, w tym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w propozycji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo odpowiednia wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i wyjątkowych budują się na działaniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.