Wyrywkowe kontrole kasy fiskalnej w sklepach

Podczas dokonywania transakcji kupna-sprzedaży, zawierana jest pomiędzy kupującym, a sprzedającym umowa. Rzecz jasna, nie wygląda ona tak, jak na przykład podpisywanie umowy na dostarczanie Internetu przez firmę telekomunikacyjną. Sprzedawca przed przyjęciem od nas pieniędzy za towar nie podaje nam wydruku umowy, którą musimy przeczytać i podpisać. Wynika to z wielu aspektów, przede wszystkim z czasochłonności takiego rozwiązania. W końcu zakupów dokonujemy często nawet wielokrotnie w ciągu jednego dnia, a reguły tej transakcji są wszystkim znane i dość jasne – sprzedawca dostarcza nam towar, a my zobowiązujemy się zapłacić jego cenę.

Aby ułatwić transakcję kupna-sprzedaży, wymyślono kasy fiskalne i paragony. Paragon jest to wydruk umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym, będącym dokumentem potwierdzającym tę transakcję. Aby paragon był jednak ważny, musi zostać wydrukowany na zalegalizowanej drukarce elzab mera te  i nie może odbiegać od ogólnych, przyjętych przez skarbówkę zasad dotyczących transakcji kupna i sprzedaży. Innymi słowy, osobie prowadzącej działalność handlową nie wolno zataić transakcji, czyli nie wydrukować paragonu, nie wolno jej też wydrukować paragonu, ale nie wręczyć go klientowi, ani też fałszować jakichkolwiek danych w obrębie paragonu, poprzez samodzielne zmienianie ustawień kasy.

Kontrola kasy fiskalnej przez pracownika z urzędu skarbowego może być dla sprzedawcy zaskoczeniem, jednak należy zawsze być przygotowanym na tę ewentualność. Do obowiązków osoby zarządzającej sklepem należy dbanie o prawidłowy stan techniczny kasy oraz o to, by drukowała ona właściwe dane. Z kolei do obowiązków sprzedawcy, który na co dzień operuje kasą, należy zgłaszanie nawet najmniejszych nieprawidłowości w obrębie drukowanych na kasie paragonów, na przykład drobne uszkodzenie drukarki, skutkujące zamazywaniem lub nie drukowaniem fragmentu paragonu.

Nawet banalne usterki w kasie, czy pomyłki podczas wprowadzania nowych produktów na kasę fiskalną, mogą skutkować sporymi karami pieniężnymi nakładanymi na właściciela sklepu. Kontroler z urzędu skarbowego sprawdza nie tylko to, czy kasa jest używana, ale też jej stan techniczny, czy jakość sporządzanych przez nią wydruków. Należy pamiętać też o raportach dobowych, tygodniowych czy miesięcznych z kasy fiskalnej – kontroler może zażyczyć sobie wglądu również i w tę dokumentację, którą sklep ma obowiązek prowadzić pod karą grzywny.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl