Zalozenie wlasnego biznesu

Większość osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą słyszały o możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności.  Zacznijmy od tego czym tak naprawdę jest działalność gospodarcza. Jak definiuje to pojęcie polskie prawo, jest to działalność zorganizowana, ciągła i której celem jest osiągnięcie korzyści finansowej.

Decydując się na założenie działalności pamiętać należy o pewnych barierach takich jak koncesje, licencje czy pozwolenia. Tak więc okazuje się że działalność wydobywania kopalin wymaga spełnienia przez przedsiębiorce warunków szczególnych. Innym przykładem działalności regulowanej będzie produkcja lub sprzedaż broni lub materiałów wybuchowych. Ogólnie założenia tych obostrzeń są takie, aby nie dochodziło do nadużyć w handlu takim towarem i towar taki nie trafiał do przypadkowych nabywców. Podział działalności gospodarczych możemy więc zakwalifikować na podstawie swobody działalności do dwóch grup: działalność regulowaną i działalność nieregulowaną. W przypadku działalności nieregulowanej możemy ją swobodnie prowadzić bez spełnienia dodatkowych wymogów .
Ważnym wyborem przed jakim staje nowy przedsiębiorca jest właściwy wybór formy prowadzenia własnej działalności. Rozróżnić możemy spółkę cywilną , jawną, partnerską, komandytową, komandytowo – akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną. Każda z osobna reguluje prawo i inne zasady rozliczania czy prowadzenia księgowości. Po zapoznaniu się z każdą z nich warto jeszcze skorzystać z porady eksperta.
Pamiętać należy, że dofinansowanie to nie jedyna forma pomocy na jaką możemy liczyć. Oprócz wspomnianej wyżej pomocy można otrzymać chociażby nisko oprocentowaną pożyczę w wysokości do ok. 80 tysięcy złotych.W przypadku dofinansowania rozróżnić należy dwie opcje dofinansowania – z Funduszy Europejskich oraz z Urzędu Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania nowej działalności gospodarczej uzależniona jest od wielkości przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym kwartał w którym osoba ubiega się o taką formę pomocy ze strony Urzędu. Kwota ta wynosi sześciokrotność średniej pensji krajowej. W praktyce oznacza to ponad 20 tysięcy złotych.
Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową czy usługową musi posiadać urządzenie fiskalne posnet thermal hs ej. Obecnie można uzyskać zwrot zakupu do 700zł na nowe urządzenie fiskalne, jednak nie więcej jak 90% ceny netto. Aby otrzymać takie pieniądze przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek.


pozycjonowanie krakówTworzenie, projektowanie, pozycjonowanie stron Kraków

POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl