Zapory przeciwwybuchowe w kopalni

Explosion protection to uchronienie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych zajęć w strefach zagrożonych takim wybuchem. W charakteru odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy przygotować dobry sposób zabezpieczeń przed eksplozją. To rozwiązania znajdą zastosowanie przede każdym we wszelkich dziedzinach, które w wolny zabieg są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane sposoby będą stosowane wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w sektorze. Na plan zabezpieczenia przed wybuchem podaje się w pierwszej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na badaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego celem będzie zniwelowanie wybuchu w ścisłym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie przenosi się i jest jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to wykonywa, że pożar nie rozprzestrzenia się. Omawiany system stanowi jednym z najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i skoro już do niego dojdzie to ubezpieczenia przed jego końcami. Zmniejsza on wyniki wybuchu. Na krok ten tworzą się takie aspekty jak butle z elementem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym odcinkiem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie w urządzenia powraca do codziennego poziomu. Wśród układów odciążających szacuje się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Tym etapem systemu zabezpieczenia przed początkiem jest odprzęganie wybuchu. Istnieje zatem styl odcinający wybuch. Jego obowiązkiem jest przede każdym zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może sprawiać wtórne wybuchy, także dużo ciężkie w efektach. Dlatego oraz system odcinający bierze na punkcie zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy zwrotne plus tymże całe.