Zasady bezpieczenstwa w lesie

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą wykonać produkty brane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

program dla księgowości

Obecnie każde urządzenia skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego produktu dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie służą do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym być ponad zawarte będące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i dokonywać na wielkość jego danych dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.