Zawor bezpieczenstwa glikol

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu dodatkowo jego właściwą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), jednak stanowi więcej zależne od jego parametrów oraz rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest nierozerwalnie skorelowana z wymaganą przepustowością, która określa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc narzędzi i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które może wywołać do właściwych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania za wysokich ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

obudowa exZobacz naszą stronę www

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na możliwość działania, można podzielić na dwa sposoby:

 

Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako narzędzia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej grupie dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek produkowany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W współzależności od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić więcej na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar położony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w osi grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości oddziałującej na towar i siły parcia wody czy powietrza robiącej na grzybek. Chociaż w zaworach dźwigniowych ciężarek spotyka się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.