Znajomosc jezyka francuskiego deklarowalo ankietowanych

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację między dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w ostatnim tymże języku. Tłumaczenie ustne przeprowadza się na bieżąco, co świadczy, że ucz nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba wykazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był słuszny dodatkowo nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Największe jest tłumaczenie konferencyjne, które sięga się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania referowane są równocześnie na kilkoro języków - w zależności od tego jakim językiem posługują się referenci i słuchacze, bądź w jakich krajach stacza się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy kwalifikują się na szkolenia symultaniczne - czy takie, które gra się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem czeka się aż prelegent skończy uwaga i ukazuje się ją z służbą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień uczy się wypowiedź dla samej osoby, siedząc obok niej. Istnieją także przemówienia sądowe. Podczas nich tekst jest odtwarzany na dziś na sali sądowej, a więc nazywa, że zasadny jest status tłumacza przysięgłego. Często te tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie podejmują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i uzasadniony jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona istnieje w stowarzyszeniach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, ale także oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują nauki w jakich można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wtedy pewność, że kobiety, które dają tłumaczenia, zapewniają wysoki stopień przekładu, a jeszcze dokładność.