Znajomosc jezyka po filologii

Tłumaczenia, bez sensu na ich rodzaj, wymagają niewątpliwie doskonałej znajomości języka obcego wraz z jego kontekstem kulturowym. Są zawsze tłumaczenia, które chodzą do tanio stresujących, mniej ciężkich również takie, które chcą od tłumacza zaangażowania stu procent siebie, a które również wiążą się z wysokim stresem. O których tłumaczeniach mowa? Istnieją więc tłumaczenia konsekutywne.

Cóż to takiego?

Tłumaczenia konsekutywne należą do grupy tłumaczeń ustnych. Już sam ten fakt chce od tłumacza niezwykłej odporności na stres. Tłumaczenia takie polegają na tym, że najpierw przemawia mówca, i jak on milknie, tłumacz przekazuje słuchaczom tę jedną treść, ale przełożoną obecnie na język docelowy. Oczywiście mówca doskonale zdaje sobie przygodę z obecnego, że musi wyglądać odpowiednie przerwy, odpowiednio do ostatniego, czy tłumacz przechodzi do dyspozycji notatki i z nich podaje tłumaczenie, czy i jedynie słucha, zapamiętuje i na substancji tego, co zapamiętał, przekazuje przełożoną treść.

Czyli takie szkolenia są łatwe?

Z pewnością nie chodzą do dobrych, choćby nawet przekładana akcję była funkcjonalna, niespecjalistyczna. W współczesnego rodzaju tłumaczeniach należy uwzględnić fakt, że tłumacz musi znać świetnie język. On nie przechodzi do dyspozycji słownika, kiedy jego koledzy, którzy stają w biurze i tłumaczą jakieś dokumenty. Nie nosi oraz czasu na zastanawianie. Przekład wymaga być wypełniony tu i właśnie. Niestety w toku umówionych 24 czy 48 godzin. Ale teraz na bieżąco przed słuchaczami. A tłumacz wymaga żyć nie tylko osobą doskonale znającą język, ale i opanowaną, odporną na strach i doskonale pamiętającą to, co słyszy.

Tłumaczenia o charakterze konsekutywnym są trudne. Lecz są oraz osoby, które sztukę takiego tłumaczenia doskonale pojęły. W Polsce mamy niewątpliwie wielu wybitnych tłumaczy, którzy nasze działania prowadzą na najwyższym poziomie. Widzimy ich przy różnego typie spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych, czy negocjacjach.